Collstrops historie

Denne side opdateres efterhånden, som jeg finder mere information.

1772
Andreas Collstrop (tidl. Andreas Lauesen) (f. 1742, d. 1820) køber sammen med tømmerhandler Jochum Schou, Gustmeyers Tømmerhandel, og starter det, som senere skal blive til virksomheden Collstrop.

1783
Andreas Lauesen Collstrop overtager alene virksomheden, han købte sammen med Jochum Schou.

1820
Andreas Lauesen Collstrop dør og forretningen overtages af hans søn Lauritz Collstrop (f. 1780, d. 1823).

1838
Lauritz Collstrop overdrager forretningen til sønnen Rudolph Collstrop (f. 1812, d. 1877) og træimprægnerings- og trælastfirmaet Collstrop grundlægges.

1875
Rudolph Collstrops søn Andreas Collstrop (f. 1847, d. 1933) optages som medindehaver.

1877
Rudolph Collstrop dør og sønnen Andreas Collstrop bliver eneindehaver af firmaet Jul. Rütgers Imprægneringsanstalt (Rütgersk/Rütgerst?), R. Collstrop, medlem af direktionen for "Aktiengesellschaft für Holzimprægnering in Russland St. Petersborg", kommanditist i firmaet Wolf Herrmann Berlin, medlem af bestyrelsen for Aarhus Trælasthandel og for Aktieselskabet Trækompagniet mm.

1888
Andreas Collstrop underskriver en kontrakt med De Danske Statsbaner om levering af sveller, og etablerer et savværk i Køge.

1889
Andreas Collstrop bygger det første trykimprægneringsanlæg i Køge, Collstrops Imprægneringsanstalt (Svellefabrikken). Anlægget bruges hovedsageligt til imprægnering af fyrretræssveller. Som imprægneringsmiddel anvendes indtil 1907 en blanding af zinkchlorid og tjæreolie (Rütgers metode).

1891
Der etableres et savværk og et imprægneringsanlæg i Horsens, og der etableres anlæg i Tyskland i samarbejde med Rüttiger.

1892
Andreas Collstrop indleder et samarbejde med det tyske firma Schoenberg & Domansky om store investeringer i skovbrug i Tyskland og Rusland.

1897
Andreas Collstrop danner sammen med Julius Rütgers, Berlin, Actien-Gesellschaft der Holzimprägnierungs-Anstalten, som frem til første verdenskrig driver syv imprægneringsfabrikker og to mobile imprægneringsanlæg i Rusland.

1901(?)
Grosserer A Collstrops fond til støtte til tilvejebringelse af arbsteder f. danske videnskabsmænd stiftes. (Cvr-nr.: 11578683).

1914
Collstrop omdannes til aktieselskabet R. Collstrop A/S med Andreas Collstrop som direktør og formand for bestyrelsen.

1917
Edv. Biilow (f. 1880, d. 1940) indtræder i direktionen og var medlem heraf indtil sin død.

1919
Marius Hansen (f. 1878, d. 1944) indtræder i direktionen og er enedirektør fra 1940 til sin død.

1933
Andreas Collstrop dør.
Kammeradvokat Vagn Aagesen (f. 1866, d. 1939) indsættes som formand for selskabet.

1937
Imprægneringsanstalten Collstrop - Stevnstrup ApS opføres i Stevnstrup ved Langå til imprægnering af granstammer efter Boucheries metode. Som imprægneringsmiddel benyttes natriumarsenit og fluornatrium (NAF-salt).

1939
Andreas Collstrops søn, legationsråd Rudolf Collstrop (f. 1883, d. 1953), indsættes som formand.
Imprægneringsanstalten i Køge nedbrænder.

1939
Imprægneringsanstalten i Køge genopbygges i en moderniseret udgave.

1945
Harry Jensen (f. 7. marts 1894, d. ?) og civilingeniør A. Blichfeldt-Petersen (f. 7. jan. 1895, d. 12. feb. 1962) indtræder som direktører for selskabet.

1955
Professor Peter Moltesen (f. 9. april 1914, d. 24. juni 2009) bliver medlem af bestyrelsen for R Collstrop A/S.

1968
Virksomheden overtages af Incentive A/S (stavet Insentive på collstrop.dk), NKT og Det Store Nordiske Telegraf-Selskab.

1969
Nyt Træimprægnerings Aktieselskab overtager virksomheden De Danske Imprægneringsanstalter i Stenholtsvang ved Nødebo i Frederiksborg Amt (i dag Hillerød Kommune) og bliver kort efter omdannet til R. Collstrop A/S.

1970(?)
Grosserer Andreas Collstrop og søn Rudolf Collstrops Mindelegat stiftes (cvr-nr.: 22296612, fondsreg.nr. 3086).

1971
Firmaet fusionerer med Dansk Træimprægnering A/S. Incentive A/S og Hotaco A/S ejer hver 50%.

1974
Der etableres en 7000 kvadratmeter stor fabrik i Ishøj, som producerer hegn og udemiljøer samt udfører lønimprægnering.

1975
Aktieselskabet Nordisk Aktiv Virke A/S stiftes (cvr-nr.: 37982318).

1976
Produktionen ophører på virksomheden i Stenholtsvang, og pladsen afvikles i et samarbejde mellem offentlige myndigheder og R. Collstrop. Ved afviklingen stilles der krav om, at giftigt affald fra pladsen skal fjernes.

1977
DGU, Danmarks Geologiske Undersøgelser, gennemfører en forureningsundersøgelse, som viser, at jorden på grunden i Stenholtsvang er kraftigt forurenet ned i en halv meters dybde.

1978
Hillerød Kommune erklærer Collstrop-grunden i Stenholtsvang for tilstrækkeligt renset.

1987
300 metaltønder med gift findes på grunden i Stenholtsvang efter et anonymt tip fra en tidligere ansat. Tønderne er dumpet i en mose på grunden og dækket med flis. Det viser sig senere, at tønderne indeholder imprægneringsvæske.
Aktieselskabet Ny Heden A/S stiftes (cvr-nr.: 10702232).

1990
Undersøgelser viser, at der årligt siver 150 gram arsen til Esrum Sø fra den forurende grund i Stenholtsvang.

1991
Produktionen af hegn og udemiljøer bortsælges til den belgiske agent, og to år senere overtages imprægneringsvirksomheden af den nuværende ejer, Preben Kjærgaard.

1994
Anpartsselskabet Collstrop Holz ApS startes.

1995
Anpartsselskabet Collstrop Ishøj ApS startes.

1996
Aktiselskabet Vich 4668 A/S stiftes og overtager Malcolm Holding A/S. Vich 4668 A/S ændres senere til PKC Holding A/S (cvr-nr.: 19374408).

1997
Virksomheden Dansk A-Træ med afdelinger i Brande, Randers og Hvidovre tilkøbes.

1998
Dura Træbehandling A/S i Nyborg tilkøbes.
Nordisk Aktiv Virke A/S anmelder en købekontrakt mellem Hevea Timber Ltd. og Vich 4668 om Nordisk Aktiv Virke A/S' køb af aktierne i Malcolm Holding A/S til konkurrencestyrelsen.

2001
Anpartsselskabet Collstrop Holz ApS opløses.

2003
Nordisk Aktiv Virke A/S i Kolding overtager Toplak Industrilakering A/S i Brørup.

2006
Nye undersøgelser viser, at der årligt siver op til seks kilo arsen til Esrum Sø fra den forurende grund i Stenholtsvang.
Collstrop overdrager trykimprægneringsanlægget Sydjysk Tryktræ i Skodborg til Frøslev Træ A/S.
Collstrops afdeling i Frøslev ved Padborg overdrages til Frøslev Træ A/S.
Collstrop sælger ejendom i datterselskabet Collstrop Ishøj ApS og opløser derefter anpartsselskabet.
PKC Holding A/S opløses.

2007
Imprægneringsafdelingen Collstrop - Dansk Træimprægnering, Brabrand A/S lukker.

2008
I forbindelse med pålægning af nyt tag hærger en brand kontorbygningen på afdelingen i Brande.

2010
Virksomheden A/S Collstrop - Dansk Træimprægnering, Kolding tilknyttes (associeret) til DI.

2011
Allan Kjærgaard udtræder af bestyrelsen i Burcharths Farve- & Lakfabrik A/S (del af Nordisk Aktiv Virke A/S som også ejer Collstrop) og Birgitte Hjuler Nielsen indtræder som medlem.


Kilder:
25 års jubilæum som igangsætter
Bilag 1. Fusioner og virksomhedsovertagelser i 1996
Branchebeskrivelse for træimprægneringsvirksomheder (PDF-fil 1,7 MB)
Børsen
Branchebeskrivelse for træimprægneringsvirksomheder
Collstrop historie
Collstrop nyheder (samme side pr. 25/9-2008)
Cvr.dk
Danmark og multinationale virksomheder før 1950 (ISBN: 87-7838-508-3)
DI Business nr. 25 - 23. august 2010
Hit med historien
KRAK: Danmarks ældste Forretninger (PDF-fil 15 MB)
Kraks Blå Bog 1910
Kraks Blå Bog 1957
Nordisk Aktiv Virke A/S' anmeldelse af konkurrenceklausul
Specialerapport: Metoder til oprensning af tungmetalforurenet jord
TEMA: Brandimprægnering af træ
Virksomhedsnyt
Wikipedia, den frie encyklopædi

Ingen kommentarer:

Send en kommentar