lørdag den 2. juli 2011

Kræftfremkaldende krom fundet i grundvandet under Langdalen i Brabrand

Region Midtjyllands boringer i Langdalen syd for collstrop-grunden i Brabrand viser, at grundvandet i 7 meters dybde er forurenet med det meget giftige og kræftfremkaldende krom +6. Krom i sig selv er ikke sundhedsskadeligt, men når det indgår i kemiske forbindelser, optræder det i forskellige oxidationstrin. Krom i oxidationstrin +6 (hexavalent krom eller Cr6+) som det er fundet i grundvandet under Langdalen, er stærkt giftigt og kræftfremkaldende.

Selvom koncentrationen er mere end 1000 gange højere end grænseværdien, vil myndighederne ikke umiddelbart gøre noget for at fjerne forureningen.

Geolog Claes Olsen fra Region Midtjylland udtaler til DR, at krom 6 udmærker sig ved, at det er meget letopløseligt i grundvandet, og det vil sige, at det kan transporteres langt, hvis det ikke bliver bremset af organisk stof. Han regner med at stoffet vil blive bremset af andet organisk stof inden det når Brabrand Søen og det nærmeste vandværk, som ligger 3 km. fra Langdalen.

Vi må håbe, at Claes Olsen har ret.

Personligt er jeg lidt urolig over, at der i grundvandet er fundet en overskridelse af grænseværdien på mere end 1000 gange for et stærkt giftigt og kræftfremkaldende stof.

Læs mere her:
DR: Kræftfremkaldende stof er endt i grundvandet
Århus Kommune: Orientering om Collstrop-grunden (PDF-fil 242 KB)
Region Midtjylland: Filtersatte boringer og risikovurdering Collstrupgrunden, Langdalen, Brabrand (PDF-fil 6,2 MB)

Se TV Avisen 18.30 fra 3. juli 2011: Giftgrund - forurening har spredt sig
- DR NU: Forurening har spredt sig
- DR Podcast XML: Forurening har spredt sig (MP4-fil 293 MB)

Opdateret 24/7-2011.

tirsdag den 5. april 2011

Forurenet skrænt i Langdalen skal hegnes ind

Udsnit af Langdalen september 2010. Foto: Bo Christensen

Den forurenede skrænt i Langdalen syd for Collstrop-grunden i Brabrand skal hegnes ind, og der skal opsættes advarselsskilte, som fortæller, hvorfor hegnet er der, skriver JP Århus. Afdelingschef Anders Maltha Rasmussen i Natur og miljø, Århus Kommune udtaler til avisen:
Jordprøver viser, at overfladejorden ned til en dybde på 20 cm. er forurenet med arsen i to tunger ned ad skrænten. Da der ikke er risiko for yderligere udsivning, er det tilstrækkeligt at hegne områderne ind.
De lokale grundejerforeninger og ejeren af marken nedenfor Collstrop-grunden er forståeligt nok ikke begejstrede for at få hegn og advarselsskilte i det naturskønne rekreative område Langdalen.

Samtidig med at Århus Kommune fortæller os, at der ikke er risiko for yderligere udsivning, har Region Midtjylland opsat filtersatte boringer nedenfor den forurenede skrænt, for blandt andet at undersøge om forureningen er trængt ned til grundvandet.

Hvis de ansvarlige myndigheder havde udvist rettidig omhu i 2007, da Collstrop lukkede træimprægneringsvirksomheden på Edwin Rahrs Vej i Brabrand, havde vi sandsynligvis ikke i dag stået med en stærkt forurenet industrigrund, en mulig forurening af grundvandet samt et forurenet rekreativt naturområde, som skal hegnes ind og plastres til med advarselsskilte. Derudover ville en masse skattekroner kunne have været sparet på undersøgelser og indhegninger, da det ville have været forureneren, som havde betalt for alt dette samt en oprydning efter forureningen. Forureneren betaler-princippet blev adopteret af EU helt tilbage i 1975.

Så vidt jeg er orienteret modtog Collstrop Brabrand i årene op til deres lukning i 2007 flere trusler fra Århus Amt om politianmeldelse på grund af utætheder i imprægneringskar og det tilhørende rørsystem. Hvis imprægneringskar og rør har været utætte, er det rendt imprægneringsvædske ud i jorden. Hvorfor blev Collstrop ikke bedt om at fjerne den forurenede jord, da de forlod grunden?

I 2003 var afdelingsleder Anders Maltha Rasmussen og civilingenør Bente Jørgensen underskrivere af en Miljøgodkendelse af Collstrop - Dansk Træimprægnering, Brabrand A/S. I denne står blandt andet følgende at læse:
Ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist.

Lad mig kort prøve at opsummere hvordan sagen ser ud, når jeg kigger på den.

1. I 1989 bliver der sendt erstatningskrav for oprydning af de forurenede collstropgrunde i Allerød, Hillerød, Horsens, Køge og Odense samt Skov- og Naturstyrelsen forsøger at rejse en retssag mod Collstrop. Erstatningskrav og retssag falder til jorden, da kapitalfonden Incentive A/S, som på det tidspunkt ejer Collstrop, tømmer virksomheden for penge. Her vil jeg mene, at der hos de fleste - og specielt hos offentligt ansatte indenfor miljøområdet - burde ringe en klokke, som siger, at her har vi en virksomhed, som forurener, og de forsøger at unddrage sig ansvaret for oprydningen derefter. Ergo virksomheden skal under skærpet opsyn.

2. I 1992 bliver Collstrop-grunden i Brabrand forureningskortlagt af Århus Amt og der påvises i 1992 og 1993 jordforurening med arsen og krom.

3. I 2003 giver Natur- og Miljøkontoret i Århus Amt med blandt andre afdelingsleder Anders Maltha Rasmussen som underskriver en miljøgodkendelse til Collstrop Brabrand, hvor der står, at ved ophør af driften skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand.

4. I 2007 lukker Collstrop imprægneringsvirksomheden i Brabrand og fraflytter grunden uden at bringe den tilbage i tilfredsstillende tilstand. Århus Amt har i årene op til lukningen flere gange truet virksomheden med at politianmelde dem på grund af utætheder i imprægneringskar og tilhørende rørsystem.

5. I september 2010 undersøger DR 21 Søndag Collstrop-grunden i Brabrand og finder voldsomt forhøjede koncentrationer af giftstofferne arsen og krom. Professor i miljømedicin Philippe Grandjean udtaler, at det er den giftigste jordprøve, han nogensinde har set, og vandprøven overskrider grænseværdierne 20 gange. Senere på året viser undersøgelser foretaget af Konsulentfirmaet Niras, at forureningen har spredt sig til et naturområde syd for industrigrunden.

Og hvordan ser situationen så ud her i 2011?
Vi har en stærkt forurenet industrigrund, som der vist ikke kan være nogen tvivl om, ikke er bragt tilbage i tilfredsstillende tilstand. Et tilstødende forurenet naturområde. Og en mulig forurening af grundvandet, som Region Midtjylland er ved at undersøge - betalt af skatteyderne. Hvorfor blev de undersøgelser DR 21 Søndag foretog i 2010 ikke lavet i 2007, da Collstrop fraflyttede grunden, så stedet kunne bringes tilbage i tilfredsstillende tilstand, som der står i miljøgodkendelsen fra 2003?

Det er simpelthen for tyndt, at de folk vi har ansat til at varetage vores interesser, ikke kan gøre det bedre end det. Hvis det er fordi lovgivningen ikke virker, så må de komme op med nogle forslag til, hvordan lovgivningen kan ændres, så det er forureneren, som betaler for oprydningen.

Yderligere information:
Langdalen - en dal fra Kristi fødsel
Branchebeskrivelse for træimprægneringsvirksomheder
Miljøgodkendelse af Collstrop - Dansk Træimprægnering (PDF-fil 385 KB)
Niras: Forureningsundersøgelse Langdalen, Brabrand (PDF-fil 6 MB)
Gift i naturskøn dal i Brabrand
Banker tjente på miljøskandale
Se TV Avisen 18.30 fra 7. marts 2011: Miljøskandale - Ingen vil betale
- DR tv: Ingen vil betale (Vælg 18:30 og mandag 07. mar. 2011)
- DR NU: Ingen vil betale (Vælg TV AVISEN med Sporten 7. mar. 2011)
- DR Podcast XML: Ingen vil betale
- DR Podcast iTunes: Ingen vil betale
- DR Podcast ZENcast: Ingen vil betale
Se 21 Søndag fra 6. marts 2011: Miljøskandale - Banker ejede giftfirma
- DR tv: Banker ejede giftfirma (Vælg 21:00 og søndag 06. mar. 2011)
- DR NU: Banker ejede giftfirma (Vælg 21 SØNDAG 6. mar. 2011)
- DR Podcast XML: Banker ejede giftfirma
- DR Podcast iTunes: Banker ejede giftfirma
- DR Podcast ZENcast: Banker ejede giftfirma

Opdateret 9/5-2011.

onsdag den 9. marts 2011

Region Midtjylland borer i Langdalen

Som jeg har skrevet tidligere her på bloggen, ville Region Midtjylland januar 2011 etablere 4-5 filtersatte boringer umiddelbart nedenfor skrænten syd for Collstrop-grunden i Brabrand samt en enkelt boring på selve industrigrunden. Dette arbejde har indtil videre været udskudt på grund af frost, men i mandags gik de i gang.

Boringerne skal bruges til monitorering af grundvandet samt vise hvor dyb den påviste jordforurening er.

UPDATE 1. juli 2011: Boringerne har indtil videre afsløret en voldsom forurening med det kræftfremkaldende chrom 6 i syv meters dybde. Koncentrationen er over 1000 gange højere end grænseværdien tillader.
Læs mere her: Kræftfremkaldende stof er endt i grundvandet

Region Midtjylland i gang med en boring i Landalen syd for Collstrop-grunden i Brabrand til monitorering af grundvandet. Foto: Bent Christensen

mandag den 7. marts 2011

Collstrops ejere indkasserede millionoverskud og efterlod regningen for oprydning til borgerne

DRs nyhedsmagasin 21 Søndag har gravet videre i Collstrop-sagen, som bliver mere og mere beskidt, jo længere de kommer ned i den. De har bla. gennemgået Collstrops regnskaber. Det viser sig at i 1989, samme år som der kommer erstatningskrav for oprydning af forureningen i Allerød, Hillerød, Horsens, Køge og Odense, bliver størstedelen af virksomhedens egenkapital, lige knap 28 millioner, ubetalt til ejerne af Collstrop. Det var på daværende tidspunkt kapitalfonden Incentive A/S, som ejede Collstrop. Incentive A/S var bla. ejet af ATP, Danske Bank, Hafnia, Unibank og Chr. Augustinus Fabrikker. Samme år som Incentive trækker det meste af Collstrops egenkapital ud af firmaet, udbetaler Incentive 25 millioner i udbytte til ejerne. Incentives direktør var dengang Poul Jørgen Jensen. Han sad på samme tidspunkt i bestyrelsen for Collstrop.

Det ser jo umiddelbart lidt mystisk ud, at et bestyrelsesmedlem i Collstrop, som modtager en bunke erstatningskrav fra myndighederne, samtidig sidder som direktør for den kapitalfond, der ejer Collstrop og vælger at trække hele Collstrops egenkapital ud af firmaet og over i kapitalfonden og derefter udbetaler det meste til ejerne af kapitalfonden.

Myndighederne vurderer at det vil koste op mod 1 milliard kroner at rydde op på de 13 forurenede Collstropgrunde. Som det ser ud lige nu, ligger den regning hos de danske skatteydere.

Læs mere her:
DR Nyheder: Banker efterlod miljøskandale til borgerne
DR Nyheder: Collstrop-ejere: Giftsag er beklagelig
Sjællands Nyheder: Collstrop flyttede millioner før erstatningskrav

Se indslaget i DR 21 Søndag 6. marts 2011:
Indslaget starter 16:28 min. inde i udsendelsen.
DR tv: Banker ejede giftfirma (Vælg 21:00 og søndag 06. mar. 2011)
DR NU: Banker ejede giftfirma (Vælg 21 SØNDAG 6. mar. 2011)
DR Podcast XML: Banker ejede giftfirma
DR Podcast iTunes: Banker ejede giftfirma
DR Podcast ZENcast: Banker ejede giftfirma

onsdag den 9. februar 2011

De 13 forurenede industrigrunde efterladt af firmaet Collstrop

Collstrops industrigrund i Brabrand er ikke den eneste forurenede industrigrund efterladt af firmaet Collstrop. Der findes rundt omkring i landet 13 forurenede industrigrunde efterladt af firmaet Collstrop. De er forurenet med ubehagelige ting som arsen, kobber, krom, kulbrinter, phenoler, tjærestoffer, flygtige oliestoffer (BTEX) og tungmetaller.
Collstrop forsøger blandt andet at undskylde sig med, at forureningen er sket for mange år siden, og at datidens miljølovgivning var for lempelig.
Den information som 3F har fået fra tidligere ansatte om virksomhedens håndtering af giftstoffer og sagen om de 300 tønder med giftig imprægneringsslam som firmaet gravede ned på grunden ved Esrum Sø, inden den blev fraflyttet, selvom der fra myndighedernes side var stillet krav om, at giftigt affald skulle fjernes fra pladsen ved fraflytning, viser dog at det ikke kun var datidens miljølovgivning, der havde mangler. Et lige så stort problem er firmaets tilsyneladende manglende moral. De har kort sagt opført sig som nogle svin.

Herunder viser jeg et lettere redigeret uddrag af Miljøstyrelsens redegørelse over de 13 collstropgrunde. Der er links til Miljøstyrelsens fulde redegørelse nederst i indlægget.

Region Nordjylland

Aalborg
Adresser: Krebsen 2, 6, 6A, 8, 10 og Drastrup Skovvej 33A Aalborg
Driftsperiode: 1970 - 2004
Forureningskortlagt: Grunden kortlægges i 2005 på hhv. vidensniveau 1 og 2.
Forureningsundersøgelse: Nordjyllands Amt laver i 1997 en undersøgelse, der skal fastslå om grunden er forurenet. I 2005 gennemføres med midler fra værditabsordningen en undersøgelse på Drastrup Skovvej 33A.
Forurening: Undersøgelserne konstaterer jordforurening med imprægneringsstofferne krom, kobber, arsen samt tjærestoffer.

Region Midtjylland

Horsens
Adresse: Grønlandsvej 9, Horsens
Driftsperiode: 1890 - 1978
Forureningskortlagt: Grunden kortlægges i 1985.
Forureningsundersøgelse: Der er af Vejle Amt (1988-1990) gennemført omfattende undersøgelser på grunden.
Forurening: Undersøgelserne viser en kraftig jord- og grundvandsforurening med tjærestoffer og phenoler. Forureningen siver ud i Horsens Fjord, og kan dermed udgøre en trussel for fjordens vand og natur.

Brande
Adresse: Fynsvej 20, Brande
Driftsperiode: 1978 - stadig aktiv
Forureningskortlagt: Grunden kortlægges i 2006.
Forureningsundersøgelse: Ringkøbing Amt har i starten af 1990'erne fået gennemført flere undersøgelser.
Forurening: Der er påvist arsenforurening i overfladejorden og krom i det grundvand, der ligger tæt på terræn.

Randers
Adresse: Jernholmen 3, Randers
Driftsperiode: 1966 - 2005
Forureningskortlagt: Grunden kortlægges i 2000.
Forureningsundersøgelse: Århus Amt udfører flere undersøgelser i 1990'erne, herunder boringer til grundvandet.
Forurening: Der konstateres en forurening med Tributyltin-holdigt (TBT) terpentin i grundvandet.

Brabrand
Adresse: Edwin Rahrs Vej 79, Brabrand
Driftsperiode: 1963 - 2007
Forureningskortlagt: Grunden kortlægges i 1992.
Forureningsundersøgelse: Århus Amt udfører en indledende undersøgelse i 1992. Virksomheden gennemfører herefter en frivillig undersøgelse i 1993. DR-Nyhedsprogrammet 21-søndag undersøger i sensommeren 2010 en vandgrav og jorden på grunden for forurening. Århus Kommune undersøger i september 2010 vandhuller i Langdalen nedstrøms grunden. Region Midtjylland vil inden årsskiftet have undersøgt, om sedimentet i vandhullerne i Langdalen er påvirket af forureningen fra grunden.
Forurening: Jordforurening med arsen og krom påvises i undersøgelserne fra 1992 og 1993. I september 2010 genfindes forureningen i såvel jord som vand. Denne gang med et højt indhold af arsen. Århus Kommune finder arsen i vandet i de to vandhuller nedstrøms grunden.

Stevnstrup ved Randers
Adresse: Skovboulevarden 6A, Langå
Driftsperiode: 1906 - 1930 (Jysk Telefon), 1930 - 2002 (Collstrop)
Forureningskortlagt: Grunden kortlægges i 1990.
Forureningsundersøgelse: Forureningsudbredelsen på jorden og i grundvandet er undersøgt af virksomheden selv i 1991, 1992 og 1993. I 1999 udfører Århus Amt supplerende prøvetagning og analyse af grundvandet. I 2008 har den nuværende ejer udført supplerende undersøgelser og en jordhåndteringsplan med henblik på at opnå § 8 tilladelse til bolig/erhverv.
Forurening: Der er stedvis fundet kraftig jordforurening med tungmetallerne arsen, kobber og krom. Stedvis er der også fundet en grundvandsforurening med krom. Forureningen i grundvandet vurderes af det tidligere Århus Amt og Region Midtjylland ikke at udgøre noget problem i forhold Gudenåen og grundvandet.

Region Syddanmark

Odense
Adresse: Gøteborggade 14, Odense
Driftsperiode: 1970 - ? (Virksomheden er ophørt)
Forureningskortlagt: Grunden kortlægges i 1985.
Forureningsundersøgelse: Der gennemføres undersøgelser i 1985, 1992, 1994, og 1995.
Forurening: I 1985 og 1992 viser undersøgelser forurening af jord og terrænnært grundvand med arsen, kobber og krom på et areal anvendt til afdrypning af imprægneret træ. I 1994 bliver der ved tilsyn og gravearbejde konstateret en forurening, som vurderedes at stamme fra en utæthed ved det dengang idriftværende anlæg. I 1995 gennemføres en supplerende undersøgelse af det daværende Fyns Amt. I den forbindelse bliver der, modsat tidligere, fundet meget indhold af arsen, krom og kobber i jorden. Undersøgelsen fører til, at virksomheden og amtet indgår et forlig, hvor virksomheden stiller et beløb på 100.000 kr. som sikkerhed i banken. Beløbet skal frigives til oprensning, hvis virksomheden fik ny ejer, gik konkurs eller fraflyttede grunden, uden at forureningen var fjernet. Aftalen blev indgået i oktober 1997 og var begrundet i forureningens ringe trussel imod grundvandet.

Region Hovedstaden

Allerød
Adresse: Rytterhegnet 3-5, Allerød
Driftsperiode: 1961 - 1981
Forureningskortlagt: Grunden kortlægges i 1986.
Forureningsundersøgelse: Det tidligere Frederiksborg Amt har gennemført undersøgelser i 1980, 1987, 1990, 1993, 1994 og 1995.
Forurening: I sandlag, ca. 15 meter under terræn er fundet forurening med arsen og phenoler. Der er fundet en udbredt arsenforurening i det terrænnære grundvand på store dele af grunden og lokale områder med organisk forurening og med phenol. I toppen af et dybereliggende grundvandsmagasin er fundet spor af phenol.
På tilstødende naboejendomme er fundet en fladedækkende arsenforurening i de terrænære jordlag. I toppen af bundsedimenterne i nabosøer er dele af søbredden forurenet med arsen.
På trods af at forureningen spreder sig ned i forskellige grundvandsmagasiner, er det vurderet, at grundvandsforureningen ikke umiddelbart udgør en trussel for vandindvindingerne i området.
Der foreligger ingen aktuel kontaktrisiko, idet grunden er ubenyttet og sikret mod offentligt adgang ved indhegning af hele grunden.

Allerød
Adresse: Kongevejen 97, Allerød
Driftsperiode: 1967 - 1974
Forureningskortlagt: Grunden kortlægges i 1991.
Forureningsundersøgelse: Skov og Naturstyrelsen gennemfører undersøgelser i 1980, 1981, 1985, 1986, 1989, og 1991. Det tidligere Frederiksborg Amt gennemfører en undersøgelse i 1988.
Forurening: Forurening af jord med arsen, krom og tjærestoffer.
Det terrænnære grundvandsmagasin er forurenet med phenoler og flygtige oliestoffer (BTEX), og et dybereliggende grundvandsmagasin er forurenet med phenoler.

Ishøj
Adresse: Industribuen 19, Ishøj
Driftsperiode: 1974 - 1990
Forureningskortlagt: Grunden kortlægges i 2001.
Forureningsundersøgelse: Der gennemføres en forureningsundersøgelse af jord og grundvand i 1992.
Forurening: Undersøgelsen påviser forurening med metaller, men også med kulbrinter og phenoler i jord og i det terrænnære grundvand.

Hvidovre
Adresse: Hammerholmen 8-16, Hvidovre
Driftsperiode: Der foreligger ikke en oversigt over, præcist hvornår forskellige selskaber har drevet virksomhed på grunden. Imidlertid fremgår det af sagens akter, at følgende selskaber har imprægneret træ eller oplagret imprægneret træ på grunden:
- N. P. Nicolajsen A/S
- Dansk A.-Træ, Hvidovre ApS (Opkøbt af: Collstrop – Dansk Træimprægnering A/S)
- Danske Trælast A/S
Forureningskortlagt: Grundene kortlægges i hhv. 2001 og 2005.
Forureningsundersøgelse: Der er gennemført forureningsundersøgelser i 1994 (Københavns Amt), 1997 (Dansk A-Træ/Collstrop), 1998 (Dansk A-Træ/Collstrop) og 2002 (Danske Trælast A/S).
Forurening: Ved alle forureningsundersøgelserne er der konstateret kraftig forurening med arsen. I undersøgelsen fra 1997 er der yderligere fundet forurening med krom og kobber.

Hillerød (Esrum)
Adresse: Matrikel 4ab og 4o i ejerlauget Stenholtsvang, Hillerød (55°57'22,62" N 12°21'20,46" E). I Miljøministeriets redegørelse står grunden opført som beliggende Jespervej 26. Grunden har ikke længere nogen officiel adresse, og i dag er Jespervej 26 en adresse i et villakvarter ca. 3 km. sydvest for Collstropgrunden.
Driftsperiode: 1936 - 1976
Forureningskortlagt: Grunden kortlægges i 1983.
Forureningsundersøgelse: Der er gennemført en række undersøgelser i 1977, 1989, 1990, 1991, 1991, 1992, 1994, 1995, 2000, 2006, og 2009. Herudover er Miljøstyrelsen og Region Hovedstaden i gang med en undersøgelse.
Forurening: Der findes en meget kraftig jordforurening på grunden med hovedsagligt arsen, krom, og kobber. Det skønnes, at omfanget af forureningen er ca. 35 tons arsen, ca. 5 tons krom g ca. 7 tons kobber. Det terrænnære grundvand er forurenet med arsen. En del af dette drænes ud i grøfterne. De arsenkoncentrationer, der er fundet i det dybereliggende grundvand, er kun lidt højere end den naturlige baggrundsværdi.

Region Sjælland

Køge
Adresse: Værftsvej 1, 1a, 3, Cementvej 3, Køge
Driftsperiode: 1889 - ? (Virksomheden er ophørt)
Forureningskortlagt: Grunden kortlægges i 1987.
Forureningsundersøgelse: Undersøgelser har konstateret en kraftig jord- og grundvandsforurening med tjærestoffer og tungmetaller. Forureningerne strømmer ad flere veje ud ad grunden. Den sydlige transportvej truer et boligområde. Den centrale og nordlige del af forureningen er arealmæssigt lukket af med parkeringsplads og vejområder. Såfremt at arealet ændres til mere følsom anvendelse, vil der skulle ske en oprensning/afværge. Der er ingen grundvandsinteresser i området, men det grundvand, der strømmer i nordnordøstlig retning, vurderes at transportere forureningen ud i Køge Bugt.


Derudover har firmaet også huseret på følgende adresser uden tilsyneladende at forurene dem. De er ihvertfald ikke forureningskortlagt af myndighederne endnu:

Kolding
Firmanavn: Collstrop Brande A/S
Adresse: Ambolten 20, 6000 Kolding

Nyborg
Firmanavn: Dura-Træ Træbehandling A/S
Adresse: Alsvej 4, 5800 Nyborg

Padborg
Firmanavn: Collstrop Dansk Træimprægnering A/S
Adresse: Korshøjvej 10, Frøslev, 6330 Padborg
Driftsperiode: 1985 - 2006 (overdraget til Frøslev Træ A/S)

Skodborg
Firmanavn: Sydjydsk Tryk Træ ApS
Adresse: Industriparken 5, Skodborg, 6630 Rødding


Referencer:
2010-12-22: Miljøministeriet: Redegørelse over forureningskortlagte grunde, hvorpå Collstrop har drevet virksomhed – opdateret efter samråd om jordforurening fra træimprægnering (Collstrop), alm. del spørgsmål AA-AC.
2010-12-22: Miljøministeriet: MPU alm. del Bilag 279 - Redegørelse over forureningskortlagte grunde, hvorpå Collstrop har drevet virksomhed – opdateret efter samråd om jordforurening fra træimprægnering (Collstrop), alm. del spørgsmål AA-AC. (PDF-fil 51 KB)
2010-11-10: Folketingen: Lyt til møde i Miljø- og Planlægningsudvalget 10/11-2010: Åbent samråd med miljøministeren om oprensning af forurenede grunde efter Collstrops virksomhed (MP2-fil 18,4 MB)