søndag den 28. november 2010

Resultat af prøver

Jeg var i sidste uge til møde med repræsentanter fra Region Midtjylland, Århus
Kommune, et par grundejerforeninger og ejeren af jorden i bunden af Langdalen. Mødets formål var en generel orientering om resultaterne af de undersøgelser Region og Kommune har foretaget i Langdalen bagved Collstrop-grunden.

Århus Kommunes undersøgelser viser af overfladevand på Collstrop-grunden er forurenet med chrom, kobber og arsen i koncentrationer op til 2,300 mg arsen/l, 0,119 mg kobber/l og 0,081 mg chrom/l. Nye vand- og sedimentprøver af vandhullerne i Langdalen viser ikke højere koncentration af de målte metaller end hvad der findes i andre undersøgelser af afstrømmende regnvand fra et byområde.
De højeste koncentrationer af metallerne - udover selve Collstrop-grunden - er fundet i bundsedimentet i regnvandsbassin 760, som er vandhullet vest for Langdalsvej. Kommunen skriver i deres notat om undersøgelserne, at stofkoncentrationen i bundsedimentet ligger her på niveau med, hvad der gennemsnitligt kan forventes i et regnvandsbassin.
Kommunens konklusion på undersøgelserne af vandet i Langdalen er, at der ikke er signifikante tegn på, at forureningen fra Collstrop-grunden skulle have bredt sig nedstrøms til vandhullerne i Langdalen.

Region Midtjylland: Forureningsundersøgelse Langdalen, Brabrand (PDF-fil 6 MB)
Århus Kommune: Undersøgelse af vandhuller (PDF-fil 950 KB)
Århus Kommune: Orientering om Collstrup-grunden (PDF-fil 1,2 MB)

Region Midtjyllands undersøgelser af skrænten bagved Collstrop-grunden og marken nedenfor grunden viser, at forureningen har spredt sig til to områder på skrænten og ned til stien nedenfor skrænten. Dette område ejes af Århus kommune. Der er ikke fundet forurening på marken nedenfor skrænten. Der skulle altså ikke være nogen fare ved at færdes på stierne i Langdalen. Skrænten syd for Collstrop-grunden skal man nok ikke lade børn lege på, og indsamling af specielt svampe til madlavning vil være en rigtig dårlig ide. Som det kan ses på indscanningen herunder er koncentrationen af arsen i 10-20 centimeters dybde rimelig høj.

Bilag 3 i Niras forureningsundersøgelser af området syd for Collstrop-grunden.

Region Midtjylland vil januar 2011 opsætte 4-5 filtersatte boringer nedenfor skrænten samt en enkelt boring på Collstrop-grunden. Boringerne skal udover at afgrænse forureningen i dybden, også bruges til at tage prøver af grundvandet, for at se om forureningen skulle være nået derned.

fredag den 12. november 2010

Flere prøver og mere regnvand

Konsulentfirmaet Niras er igen i dag i Langdalen for at tage prøver nedenfor den arsen-forurenede Collstrop-grund. De jordprøver Niras allerede har taget i Langdalen, afslører at arsenforureningen har bredt sig til skrænten bagved giftgrunden.

Niras tager prøver i Langdalen nedenfor Collstrop-grunden. Foto: Bo Christensen

Det har regnet siden i går aftes, og Collstrop-grunden er igen dækket at regnvand, som løber mod Langdalen i den sydlige ende af grunden.

torsdag den 11. november 2010

Arsen-forureningen spreder sig

Efter Konsulentfirmaet Niras i slutningen af oktober tog jordprøver af skrænten bag Collstrop-grunden i Brabrand, er det nu påvist at arsen-forureningen har spredt sig til området bagved grunden og på skrænten ned mod Langdalen.
Region Midtjyllands Jord og Råstoffer-kontor bekræfter at forureningen har spredt sig, og Claes Olsen, der er geolog i Region Midtjylland siger:
Vores vurdering er, at det er regnvand, der er løbet ud over skrænten og har transporteret giften med sig.
Han vurderer ikke at arsen-forureningen vil sprede sig yderligere.

Hvis man besøger Collstrop-grunden og Langdalen på en regnvejrsdag, kan det dog være svært at tage del i Claes Olsens optimisme. Jeg har tidligere taget billeder og video af Collstrop-grunden efter et kraftigt regnskyl, og som det ses, render der rigtig meget vand nedover grunden og mod den sydlige ende, som grænser op til Langdalen. Som Region Midtjylland nu har opdaget, ender meget af vandet i Langdalen, men meget af det løber også i et afløb i den sydlige ende af grunden.
Hvor ender det vand henne, og hvor langt har det spredt arsenforueningen?

Noget helt andet er de brombær og svampe, som vokser på skrænten bagved grunden. Har vi indtaget arsen gennem de sidste 30 år, ved at spise disse?

Kilde: Forurening fra giftgrund har spredt sig