De 13 collstropgrunde

Collstrops industrigrund i Brabrand er ikke den eneste forurenede industrigrund efterladt af firmaet Collstrop. Der findes rundt omkring i landet 13 forurenede industrigrunde efterladt af firmaet. De er forurenet med ubehagelige ting som arsen, kobber, krom, kulbrinter, phenoler, tjærestoffer, flygtige oliestoffer (BTEX) og tungmetaller.

Collstrop har forurenet følgende steder:

Aalborg
Allerød (Rytterhegnet og Kongevejen)
Brabrand ved Århus
Brande
Hillerød (Esrum)
Horsens
Ishøj
Køge
Nyborg
Odense
Randers
Stevnstrup ved Randers

Myndighederne vurderer at det vil koste op mod 1 milliard kroner at rydde op på de 13 forurenede Collstropgrunde, hvilket gør collstropskandalen til danmarks største miljøskandale.

Læs mit blogindlæg fra 9. februar 2011: De 13 forurenede industrigrunde efterladt af firmaet Collstrop, hvor jeg bringer et uddrag fra Miljøministeriets redegørelse over forureningskortlagte grunde, hvorpå Collstrop har drevet virksomhed.