Hvad er arsen?

Arsen er grundstof nummer 33 i det periodiske system, og har symbolet As.

Arsen og arsenforbindelser finder anvendelse som gift.
Arsen er i Danmark tidligere blevet brugt til trykimprægnering af træ. Dette satte et forbud i 1997 en stopper for. En lov vedtaget af EU i 2003 svækkede det danske forbud mod at bruge arsen til imprægnering.

Arsen og arsenforbindelser er giftige og kræftfremkaldende.

Mere info på dansk: Arsen @ da.wikipedia.org
Mere info på engelsk: Arsenic @ en.wikipedia.org

I "Specialerapport: Metoder til oprensning af tungmetalforurenet jord" står der om toksicitet af arsenforbindelser:
Af langtidsvirkninger af arsenforbindelser ses cancer i lunger, i lymfekirtler og i huden, ligesom det er under mistanke for fremkaldelse af levercancer (Hansen og Frost, 1996).
Arsentrioxid, arsenpentaoxid, arsensyre og salte heraf er således mærket som kræftfremkaldende (Miljøstyrelsen, 2002c). Nogen undersøgelser har desuden vist kromosomafvigelser og misdannelse af fostre som følge af eksponering af arsenforbindelser (Hansen og Frost, 1996).
Hent rapporten her (PDF-fil 999 KB)

Arsen i dansk drikkevand

I en artikel fra 2004 af Søren M. Kristiansen, Per Nørnberg og Loren Ramsay står der om arsen i vores drikkevand:
Nyere epidemiologiske undersøgelser har imidlertid vist, at arsen i selv meget små mængder er mere sundhedsskadelig end hidtil antaget. Derfor er grænseværdien for arsen i drikkevandet fra 2004 sænket til en femtedel – fra 50 til 10 mikrogram per liter. I det vand, som vandværket sender ud, må der endda kun være 5 μg arsen per liter, dvs. 5 g arsen opløst i 1.000.000 liter vand.
Hent artiklen her (PDF-fil 287 KB)

Arsen-forurenet jord på Collstrops gamle grund i Brabrand. Foto: Bo Christensen

4 kommentarer:

 1. Har du nogen informationer om hvilke områder i Århus, der forsynes med vand, der kunne have tilknytning til grundvandet under Collstrop grunden?

  SvarSlet
 2. Det er Stavtrupværket, som er det udsatte vandværk, hvis arsenforureningen trænger ned til grundvandsmagasinet. Præcis hvilke områder af Århus midtby det leverer vand til, er jeg ikke klar over.
  På http://mitdrikkevand.dk er det muligt at indtaste by og postnummer, og få oplyst hvilke vandværker, der leveres vand fra.

  Derudover er der en del interessant information i "Århus Kommunes Vandforsyningsplan 2004-2015".

  http://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Natur-og-Miljoe/Vand/Vandforsyning/Vandforsyningsplan-2004-2015.ashx

  Blandt andet kort over grundvandsmagasiner, vandværker, beskyttende lerlags tykkelse osv.

  SvarSlet
 3. Vender lige tilbage... Det lader til at der nu kan findes mere nøjagtige oplysninger hos Aarhusvand her :

  http://www.aarhusvand.dk/Dit-forbrug-og-din-regning/Dit-drikkevand/Vandkvalitet/

  Jeg bor i Langelandsgade og Stavtrupværket popper frem som 1 blandt 4 værker der leverer til adressen! Håber de så checker for arsen mv....

  SvarSlet
 4. Århus vandforsyningsplan 2004-2015 findes nu her:

  http://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Teknik-og-Miljoe/Natur-og-Miljoe/Vand/Vandforsyning/Vandvaerker/Vandforsyningsplan-2004-2015.pdf

  StautrupVærket levere til meget store dele af Aarhus kan jeg nu fortælle og det gør Åbo området også, som ligger parallelt og vest for Stautrup. Der oplyses ikke præcise tal for drikkevand sendt fra Stautrup og Åbo, men det nævnes at i omkirng 70% af alle prøver er grænseværdierne for Arsen overskredet mange gange på det oppumpede vand. Om det så stammer fra den naturlige og lokale geologiske forhold eller industrien, kan være svært at vurdere. Stautrup har i en del år renset for Arsen inden de pumper videre til forbrugerne. Krom VI testes der overhovedet ikke for.

  SvarSlet