torsdag den 30. september 2010

Giftgrunden i Brabrand undersøges igen

DR Nyheder skriver i en artikel 27. september, at giftgrunden i Brabrand, hvor imprægneringsfirmaet Collstrop lå indtil 2007, ligger lige ovenpå et drikkevandsmagasin, hvor Stautrup Vandværk oppumper drikkevand, som sendes videre ud i vandhanerne i Århus Midtby.
De store mængder arsen på grunden kan true drikkevandet, slår en ekspert fast:

- Det kan sive ned i grundvandet, og det er selvfølgelig en separat risiko - specielt fordi det overskrider grænseværdierne så meget, siger Philippe Grandjean, professor i miljømedicin ved Syddansk Universitet til TV Avisen.
Det kan også læses i artiklen, at myndighederne (Århus Amt) allerede i 1992 kendte til, at grænseværdien for arsen i jorden var overskredet. Her 18 år senere er der ikke blevet foretaget nogen former for oprensning af den stærkt forurenede grund.

Helle Lisbeth Larson, civilingeniør i Region Midtjyllands kontor for jord og råstoffer, udtaler at Region Midtjylland nu vil undersøge den forurenede grund igen. Det virker ikke rigtigt som om, at myndighederne tager deres opgave alvorligt, når de 18 år efter påvisningen af store overskridelser af grænseværdierne for arsen på en grund lige ovenpå et drikkevandsmagasin, ikke kan finde på noget mere konstruktivt, end at lave endnu en undersøgelse af grunden. De gjorde ikke noget for at løse problemet for 18 år siden, eller bare som minimum at holde den forurenende virksomhed (Collstrop) ansvarlig. Hvorfor skal vi tro på, at de vil gøre noget denne gang, udover at lave endnu en undersøgelse og sylte sagen igen.

Hvis du skulle få lyst til at kontakte Region Midtjylland med spørgsmål om giftgrunden, kan du gøre det via telefon eller e-mail til:

Hans Fredborg
Vicedirektør Jord og råstoffer
Telefon: 8728 5190
E-mail: hans.fredborg@ru.rm.dk

Helle Lisbeth Larson
Sagsbehandler for jordforureningssager i Århus og Samsø kommuner
Telefon: 8728 5216
Mobil: 2961 0635
E-mail: helle.larson@ru.rm.dk

eller en af de andre ansatte hos Region Midtjyllands kontor for jord og råstoffer.

Endnu et par udtalelser fra Helle Larson indikerer, at Region Midtjylland ikke har tænkt sig at gøre noget ved forureningen, før arsenen er trængt helt ned til grundvandsmagasinet.
- Men jeg vil love, at vi prioriterer grunden sammen med de andre grunde, vi har i regionen. Og hvis der bliver en akut risiko for, at det går i drikkevandet, så vil der blive gjort noget.

- Borgerne har ikke noget at være bekymrede for i øjeblikket. Århus Kommune tager jævnligt prøver fra vandværket. De vil opdage, hvis der er et forhøjet arsen-indhold i vandet.

Læs hele artiklen på dr.dk: Giftgrund i Århus undersøges igen

Region Midtjylland har tidligere i år udgivet en fint opsat rapport med titlen:

Indberetning om jordforurening for 2009
Status – Planer – Budget


Rapporten indeholder blandt andet afsnit med titlerne "Indsatsen i 2008", "Strategi", "Handlingsplan 2010" og fine ord som:
Region Midtjylland vil med faglig ekspertise og en smidig organisation sikre, at grundvandsforurening, indeklimaproblemer og utryghed blandt borgerne, afledt af jordforurening, håndteres effektivt og forsvarligt i regionen.
Men nævner ikke Collstrop-grunden på Edwin Rahrs Vej med et eneste ord, selvom arsen-forureningen har været kendt af myndighederne i minimum 18 år.

Hent rapporten her (PDF-fil 4,3 MB)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar