torsdag den 30. september 2010

Giftigste jordprøve ekspert nogensinde har set

DRs nyhedsmagasin 21 Søndag har fået foretaget jord- og vandprøver på giftgrunden i Brabrand. Prøverne er blevet analyseret af Eurofins laboratorier, og afslører voldsomt forhøjede koncentrationer af giftstofferne arsen og krom.

Det meste af Collstrop-grunden ligger her flere år efter virksomhedens fraflytning stadig gold hen med kun minimal plantevækst. Flere steder på grunden kan man se disse grønne aflejringer. Foto: Bo Christensen

Philippe Grandjean, professor i miljømedicin på SDU udtaler:
- Det er den giftigste jordprøve, jeg nogensinde har set, og vandprøven overskrider grænseværdierne 20 gange, så det er helt klart også forhøjet.
Den giftige grund er efterladt af firmaet Collstrop, som ikke mener, de har gjort noget galt.
Fortidens synder stammer fra firmaet Collstrop, der fra 1960'erne og frem til 2007 imprægnerede træ med chrom, kobber og arsen, og i årtier er giften siver ned i jorden. DRs Nyhedsmagasin "21Søndag" har spurgt Collstrops direktør siden 1991 Preben Kjærgaard, om, hvor tilstrækkelig, han synes, oprydningen på grunden har været. Collstrop har sendt en skriftlig udtalelse, hvor i der blandt andet står:

"Collstrop har siden 1991 haft miljømedarbejdere og - rådgivere ansat og altid haft en god og konstruktiv dialog med myndighederne vedrørende miljøforhold."
Noget kunne dog tyde på, at oprydningen i stedet har været en nedgravning.
Derudover har firmaet FalkGeo, der er specialister i geologiske radarmålinger, skannet jorden og har fundet delvist nedgravet industriaffald i et hjørne af grunden.
Chef for Natur og Miljø i Århus kommune, Anders Maltha Rasmussen erkender nu at miljøforholdene ikke er i orden på den gamle Collstrop-grund. Han siger: "Der er kommet nogle ting frem, som ikke er, som de skal være".

Læs hele artiklen på dr.dk: Ekspert: Giftigste jordprøve jeg nogensinde har set

Hvis du undrer dig over, hvorfor kommunen intet har foretaget sig, siden den voldsomme arsen-forurening blev kendt af myndighederne i 1992/1993, kan du kontakte:

Århus Kommune
Natur og Miljø

Valdemarsgade 18
Postboks 79
8100 Århus C
Telefon: 8940 2755
Telefax: 8940 2768
E-mail: naturogmiljo@aarhus.dk

Anders Maltha Rasmussen
Afdelingschef
Telefon: 8940 4390
Mobil: 2920 8171
E-mail: anras@aarhus.dk

Eller en af de andre ansatte: Natur og Miljø - telefonliste august 2010 (PDF-fil 324 KB)

300 nedgravede tønder med gift ved Esrum Sø

Dr Nyheder havde 18. maj 2010 to artikler om en anden af de i alt 13 forurenede Collstrop-grunde. Det er den stærkt forurenede grund ved Esrum Sø, hvor der hvert år lækker op til 6 kg. arsen ud i søen og grundvandet.
Produktionen på grunden ophørte i 1976, og myndighederne stillede krav om, at Collstrop skulle fjerne alt giftigt affald fra pladsen, inden grunden blev afleveret tilbage til Hillerød kommune. Da firmaet afleverer grunden, ligner den en almindelig skovgrund, og kommunen erklærer i 1978 grunden for renset.
I 1986 får daværende formand for Danmarks Naturfredningsforening i Hillerød, Søren Wium-Andersen, et anonymt tip fra en ældre mand, som var tidligere ansat ved Collstrop.
Tippet førte til, at Frederiksborg Amtskommune i 1987 fandt 300 tønder med giftig imprægneringsslam, som var gravet ned på den sydlige del af grunden og dækket med træ. Og senere undersøgelser har vist, at grunden var langt mere forurenet, end myndighederne først antog. Forureningen stred mod lejeaftalen, som forpligtede Collstrop til at rense grunden og ikke mindst til selv betale regningen, sådan at myndighederne "i enhver henseende er friholdt herfor".
Collstrop kommer ikke til at betale for oprydningen, da sagen aldrig fik noget retsligt efterspil for firmaet, og Ifølge professor i miljøret, Peter Pagh, er sagen i dag forældet.

I dag skændes myndighederne om, hvem der skal betale regningen for oprydningen efter forureningen, som anslåes at løbe op imod 200 millioner kroner.

Læs hele artiklen på dr.dk: Sag om gift-grund måske forældet
Læs hele artiklen på dr.dk: Ekspert: Giftigste jordprøve jeg nogensinde har set

Kilder:
Samvirke.dk: Collstrop-grundens historie
Samvirke.dk: Anonymt tip afslørede gift

Ingen kommentarer:

Send en kommentar